Değerli Meslektaşlarımız,
İçişleri Bakanlığı, Dernekler Müdürlüğü kapsamında desteklenen, Bodrum Yarımadası işsiz genç ve kadınların turizm sektöründe istihdam edilebilirliklerinin arttırılması amaçlı “Bodrum’da Turizm Eğitimleri” projemiz kapsamında, 13/Ocak/2018, Cumartesi günü 10:00-16:00 saatleri arasında, Bodrum Mandarin Resort Otel’de bir “Eğitim İhtiyaçları Çalıştayı” düzenlenecektir.
Toplantının amacı, Bodrum yarımadasında turizm alanında eğitim ihtiyaçları ve kapasite eksiklikleri konularında farklı gruplardan görüş ve yorumlarını almaktır. Söz konusu yorumların hazırlanacak olan Eğitim İhtiyaç Analiz Raporu’na yansıtılması hedeflenmektedir.
Toplantı detaylarına ilişkin gündem aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
09:30 – 09:45 Kayıt & Coffe Break
10:15 – 10:50 Giriş- Açılış Konuşmaları
Serdar Karcılıoğlu Boyd Yönetim Kurulu Başkanı
Protokol Konuşmaları
İK Dernek Başkanı Mehmet Özcan
BOTE Projesi Hakkında- Esra Wellington
10:50 – 11:00 Turizm ve Sivil Toplum-Gaye Erkan
11:00 – 11:10 Otelcilik Sektöründe Üst Düzey Yöneticilerin Nitelik Sorunları ve Çözüm Analizleri Serdar Karcılıoğlu
11:10 – 11:20 Türkiye ve Bodrum Turizm sektörü mevcut durum değerlendirmesi- Hüseyin Fındık
11:20 – 11:30 Turizm Eğitiminde İsviçre Modeli – Sabahattin Duman
11:30 – 11:40 Otelcilik Sektöründeki Büyük Yatırımların Yetersiz Personel Hizmet Verilirken Yaşanan Eğitim Sorunları-Hüseyin Softa
11:50 – 12:00 Ara
BOTE Eğitim İhtiyaç Analizi Metodolojisi, Turizm Sektörü Eğitim İhtiyaçları
12:00 – 12:10 Her şey Dahil Sistemde Eğitim Çıkmazı-Hakan Şamal
12:10 – 12:20 Her şey Dahil Sistemde Personel Kurgusu- İK Derneği
12:20 – 12:30 Otelcilik Sektöründe Kat Hizmetleri Çalışan Eğitim Sorunları-Recai Akman
12:30 – 13:20 Öğle Yemeği 
13:30 – 13:40 Otelcilik Sektöründe Mutfak Departmanı Çalışan Eğitim Sorunu-Taner Kökten
13:40 – 13:50 Turizm’de Sosyal Medya, İletişim ve İtibar Yönetimi Eğitimi-Ayça Öztürk
13:50 – 14:00 Otelcilik Sektöründe Misafir Gözüyle Eğitim Sorunu-Esra Wellington
14:10 – 14:20 Otel İşletmeci ve Sahiplerinin Sektörde Çalışan Ara Eleman ve Üst Düzey
Yöneticilerin Eğitimleri ile ilgili Sorunları -BODER / Kerem Özyurt
14:20 – 14:30 Otelcilik Sektöründe En İyi Yatırım Personeldir. Serkan Balıkçı
14:30 – 15:00 Eğitim Sorunlarının Ortaya Konması ve Çözüm Arayışları Soru-Cevap Bölümü
15:00-15:10 Coffe Break
15:10 – 15:30 Turizm Ekonomisi ve Önemi – Prof. Dr. Ozan Bahar Turizm Fakültesi Dekanı
15:30 – 16:00 Değerlendirme ve Kapanış
LCV: Lütfen katılım durumunuzu en geç 10/Ocak /2018 tarihine kadar;
info@boydbodrum.org.tr e-posta adresine bildiriniz.

Not:
Tesislerimizde “Tehlikeli madde güvenlik danışmanı” bulundurulması zorunluluğu ile ilgili bakanlıkça yayımlanan “Genelge” ile ilgili açıklayıcı bilgi ve duyuru ek de dikkatlerinize sunulmaktadır.
Konu ile ilgili yüz yüze örnekler ile bir bilgilendirme için konu uzmanı yönetici derneğimizin 13.01.2018 tarihinde Bodrum Mandarin Resort otelde yapacağı Eğitim Çalıştayına davet edilerek Genelgeye uyulmaması durumunda çok ciddi cezai yaptırımlar öngören bu konuda kendisine konuyu açıklama imkanı tanınacaktır…
Katılımınız önemle rica olunur.
Saygılarımızla,
BOYD Yönetim Kurulu
BOTE Proje Ekibi